Baat bij beweging

Steeds meer blijkt het belang van bewegen, ook voor kwetsbare doelgroepen. Medewerkers van 1.Hoorn komen regelmatig bij mensen thuis die niet bewegen en/of bij een sportvereniging zitten. Veel van deze mensen kunnen er wel baat bij hebben. Hierdoor blijven zij bijvoorbeeld langer gezond en helder van geest. Ze kunnen ook sociale contacten opbouwen of sociale vaardigheden aanleren.

Rol van 1.Hoorn

5 Ouderenpagina Duofiets1.Hoorn is de naam van de wijkteams die ondersteuning en zorg, liefst zo dicht mogelijk bij huis, organiseren voor alle inwoners die dat nodig hebben. Bij 1.Hoorn werken professionals van verschillende organisaties samen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een maatschappelijk werker, een jongerenwerker, een jeugdhulpverlener of iemand uit de ouderenzorg. Wanneer een inwoner zich aanmeldt met een hulpvraag, komt een van deze medewerkers van 1.Hoorn langs voor een gesprek. Tijdens dit gesprek komen diverse thema’s aan de orde zoals gezondheid, vrijetijdsbesteding en sociale contacten. De professional probeert tijdens het gesprek aanknopingspunten te vinden om mensen te activeren en in hun eigen kracht te zetten. Sport en bewegen kan hier regelmatig als middel ingezet worden.

Sociale contacten

Linda Gerth (1.Hoorn): ‘wij komen regelmatig mensen tegen die eenzaam zijn en zich afsluiten. Door samen te gaan sporten in de wijk leren buurtgenoten elkaar kennen en kunnen zij hun sociale netwerk uitbreiden. Het leuke is dat er eigen initiatieven ontstaan zoals de wandelclub in de Kersenboogerd. Door een sportactiviteit hebben deze buurtbewoners elkaar leren kennen. Nu wandelen ze voortaan wekelijks met elkaar. Dat is goed voor het sociale contact en het verminderen van stress!´

Bewegen met een maatje

Soms zijn er belemmeringen om deel te nemen aan een sport- of beweegactiviteit. De medewerkers van 1.Hoorn kijken graag hoe zij mogelijke belemmeringen weg kunnen nemen. Is de drempel om alleen te gaan bewegen te hoog? Dan kunnen we een maatje zoeken. Linda Gerth (1.Hoorn) noemt een voorbeeld: ‘Er was een mevrouw die door een oogaandoening het grootste deel van haar gezichtsvermogen was verloren. Zij durfde niet meer naar buiten. Via 1.Hoorn leerde zij een maatje kennen die nu met haar naar buiten gaat. De mevrouw is dus letterlijk weer in beweging gekomen.’

Ga in gesprek met 1.Hoorn

De medewerkers van 1.Hoorn kunnen u informeren over en enthousiasmeren voor de vele beweegactiviteiten in Hoorn en omgeving. Kijk voor meer informatie op www.1punthoorn.nl.