Vrijwilligerspunt op de Sportbeurs

Belangrijk voor alle sportverenigingen in Hoorn: Vrijwilligerspunt heeft een uitgebreid cursusaanbod dat aansluit bij sportverenigingen. Wij vertellen u hier graag over op het festival!

  • Borging van het privacybeleid, naar aanleiding van de AVG.
  • Goed omgaan met dementie: hoe leden en vrijwilligers in de verenging te behouden als iemand dementerend wordt. De gemeente Hoorn is dementie vriendelijk.
  • Vinden en binden van vrijwilligers: niet alleen het werven maar ook het behouden van vrijwilligers.
  • In Veilige Handen. Het rapport seksuele intimidatie en misbruik in de sport, vorig jaar november uitgekomen, was opzienbarend. Een training van 3 avonden, over signalering, hoe te handelen bij een melding, het beleid naar een veilig sportklimaat.
  • Nieuwkomers, mensen met een andere culturele achtergrond, nieuwe Nederlanders die gemotiveerd zijn, graag willen integreren en helpen in een vereniging. Welke mogelijkheden wij samen kunnen ontwikkelen en achtergronden van elkaar begrijpen.
  • Fondsenwerving is veel breder dan het zoeken naar financiën. Het verkrijgen van geld, goederen, diensten of menskracht bij de gemeente, overheid, particuliere fondsen, bedrijven en het publiek vraagt een doel en plan. De relatie tussen de gever en ontvanger staat centraal. De strategie in het plan is zeer van belang.
  • Crowdfunding Het Lukt Ons ! Een platform en actieve campagne waarop verenigingen hun projecten en evenementen kunnen presenteren met als doel geld in te zamelen.

Vrijwilligerspunt geeft advies en ondersteuning aan verenigingen en stichtingen over alle vragen die met vrijwilligers en vrijwilligers te maken hebben. Denk daarbij aan de vacaturebank met vraag en aanbod, het succesvol werven van vrijwilligers, opzetten van een project,  structureren van vrijwilligersbeleid.  Ook het aanvragen van subsidies en fondsenwerving en gebruik maken van een externe vertrouwenspersoon.  In de gemeente Hoorn zijn alle middelbare scholen georganiseerd met de Maatschappelijke Stage, de coördinatie is bij Vrijwilligerspunt.

Contact

Maelsonstraat 20   1624 NP  Hoorn                 0229-216499       www.vrijwilligerspunt.com