Blog

5 augustus 2016

Sportverenigingen bundelen krachten

Op de foto Pedro Koning (Sportopbouwwerk Gemeente Hoorn) met vrijwilligers namens Kanoverenging Flevo, TV de Hulk, Volleybalvereniging NEOS, Proximal Zone

Op de foto Pedro Koning (Sportopbouwwerk Gemeente Hoorn) met vrijwilligers namens Kanoverenging Flevo, TV de Hulk, Volleybalvereniging NEOS, Proximal Zone

De sportbeurs Hoorn beweegt is vooral een podium voor sportverenigingen om zichzelf te presenteren. Naast de verenigingen heeft het Sportopbouwwerk Hoorn ook andere (sport)aanbieders die direct of indirect met bewegen te maken hebben, uitgenodigd om deel te nemen aan de beurs. Dit heeft verassende resultaten opgeleverd.

Samenwerken

Pedro Koning, coördinator Sportopbouwwerk: ‘Om een zo groot mogelijk doelgroep te bereiken werkt het Sportopbouwwerk zoveel mogelijk samen met sportaanbieders en instanties. Samen zorgen we ervoor dat inwoners enthousiast raken over het bewegen, zich fitter zijn gaan voelen en zijn blijven voelen.’ De aankomende jaren gaat deze samenwerking nóg verder: er komt bijvoorbeeld meer aandacht voor specifieke doelgroepen zoals chronisch zieken. Pedro Koning: ‘Ik verwacht dat we de kloof tussen zorg en bewegen kunnen verkleinen. De sportbuurtcoach (actief bij het Sportopbouwwerk) wordt hier sterk voor ingezet. Dit kunnen we echter niet alleen, hiervoor zijn samenwerkingspartners essentieel.’

Zwembad en ijsbaan

Tijdens de organisatie van de sportbeurs heeft het Sportopbouwwerk de samenwerking opgezocht met Zwem –en recreatiebad De Waterhoorn en IJsbaan De Westfries. Al snel zaten alle watersportverenigingen en ijsverenigingen om tafel om de sportbeurs naar een hoger niveau te brengen. Pedro Koning: ‘Door de kennis en expertise in te zetten van de verenigingen en door te luisteren naar hun wensen en ideeën hebben we onder andere een actief waterprogramma op kunnen zetten. We zetten zelfs een mini-ijsbaan neer waar de ijsverenigingen gebruik van maken.’

Verenigingen Grote Waal

Dankzij de voorbereidingen voor de sportbeurs zijn er samenwerkingen ontstaan die in de nabije toekomst verder opgepakt kunnen worden. Zo ontstond bijvoorbeeld het initiatief voor een seniorenplein vanuit een projectgroep ouderen. Diverse organisaties zoals 1.Hoorn en Vrijwilligerspunt, dragen hun steentje bij aan het Seniorenplein tijdens de sportbeurs Hoorn beweegt. Lees hier meer over op pagina 5.

Pedro Koning is vooral erg trots op de samenwerking die is ontstaan in de Grote Waal. ´Alle verenigingen uit deze wijk zijn aanwezig op de sportbeurs. Zij hebben de krachten gebundeld om van de Grote Waal de gezondste wijk van Hoorn te maken. Echt uniek, het enthousiasme van deze verenigingen is groot, hun dromen realistisch. Dat de gemeente een steentje bij kan dragen is fantastisch, de grootste kracht zit in de mensen van de vereniging, eigen initiatief en eigen kracht. De aankomende periode hoort u ongetwijfeld meer over de initiatieven.´

Nieuws
redactie
About redactie

Sportopbouwwerk Hoorn is een uitvoerende tak van de Gemeente Hoorn. De mensen van sportopbouwwerk organiseren opbouw- en wekelijkse activiteiten voor de Hoornse inwoners. Hierbij ligt het accent op stimuleren, activeren en motiveren om meer te bewegen.