Blog

2 augustus 2016

Maak kennis met Sportopbouwwerk Hoorn

Sportopbouwwerk Hoorn is een uitvoerende tak van de Gemeente Hoorn. De mensen van sportopbouwwerk organiseren opbouw- en wekelijkse activiteiten voor de Hoornse inwoners. Hierbij ligt het accent op stimuleren, activeren en motiveren om meer te bewegen. Sportopbouwwerk Hoorn organiseert dit jaar de sportbeurs ‘Hoorn beweegt’.

Integratie, respect, plezier

Bewegen is belangrijk voor iedereen. Het is gezond, je voelt je fitter en je doet sociale contacten op, het is gezellig en grensverleggend. Ook mensen met een beperking kunnen op hun eigen niveau meedoen, want: een beperking hoeft geen belemmering te vormen. Door middel van beweegactiviteiten wil het Sportopbouwwerk de gezondheid en maatschappelijke participatie van de inwoners bevorderen. Het uitgangspunt: bewegen draagt bij aan een gezonde leefstijl, integratie, respect, plezier en kan een sociaal isolement tegengaan.

Specifieke doelgroepen

De activiteiten van het Sportopbouwwerk zijn gericht op doelgroepen die (nog) niet veel sporten. Er is bijvoorbeeld specifieke aandacht voor jeugd/(hang)jongeren, ouderen, allochtone meisjes en inwoners met een beperking. Sportopbouwwerk Hoorn bouwt activiteiten op in een wijk en zorgt ervoor dat de buurt en (sport)verenigingen samen verder werken aan het vervolg.

Samenwerking

Samen met partners in het veld zet het Sportopbouwwerk Hoorn zich in voor verschillende maatschappelijke problemen zoals overgewicht, inactiviteit en eenzaamheid. Zo wordt Active Life georganiseerd voor het speciaal onderwijs, HALM (Hoornse actief leven model) voor eenzame ouderen, fitness voor ouderen in de woonzorgcentra, kindervakantiespelen voor jongeren, de wijkenlopen voor jong en oud en verschillende projecten voor chronisch zieken en mensen die ondersteuning nodig hebben.

Sportbeurs

Pedro Koning, coördinator Sportopbouwwerk, vertelt enthousiast: Dat samenwerkingspartners onze inspanningen waarderen, blijkt onder andere uit het aantal aanmeldingen voor de sportbeurs. Dit zijn er meer dan 60, ruim twee keer zoveel als vorig jaar. Hiermee kunnen we een zeer gevarieerd en uitdagend programma voor jong en oud aanbieden. Zorg ervoor dat je er bij bent, dit wil je niet missen!´

Team Sportopbouwwerk

Nieuws
redactie
About redactie

Sportopbouwwerk Hoorn is een uitvoerende tak van de Gemeente Hoorn. De mensen van sportopbouwwerk organiseren opbouw- en wekelijkse activiteiten voor de Hoornse inwoners. Hierbij ligt het accent op stimuleren, activeren en motiveren om meer te bewegen.